Abortus

Abortus betekent opzettelijke vruchtafdrijving, en betekent dat een zwangerschap opzettelijk wordt afgebroken. Dit wordt vaak door abortusklinieken uitgevoerd. Abortus provocatus is de volledige naam, maar wordt meestal afgekort tot abortus.

Hoe een abortus in zijn werk gaat, is afhankelijk van hoe lang je zwanger bent.

Abortus tot 9 weken zwanger: abortuspil

Sinds februari 2000 wordt de abortuspil in Nederland gebruikt. Deze pil kan voor abortus gebruikt worden tot 49 dagen na de eerste dag van de laatste menstruatie. Dit is ongeveer 3 weken over tijd. Ook voor de abortuspil moet je drie keer bij de abortuskliniek komen. De abortuspil bestaat in werkelijkheid uit drie pillen. De eerste dag neem je drie tabletten die jouw kindje doodmaken. Na twee dagen moet je terugkomen waarna je Prostaglandine krijgt toegediend. Dit middel wekt weeën op en zorgt ervoor dat het kindje naar buiten komt. Je moet hiervoor een halve dag in de abortuskliniek blijven. Na ongeveer 10 dagen moet je nog eens terugkomen voor een nacontrole.

Abortus tussen 9 en 13 weken: zuigcurettage

Bij zuigcurettage wordt de baby uit de baarmoeder gezogen door middel van een buisje en een vacuümpomp en kan tot maximaal 12 weken zwangerschap worden toegepast. De behandeling zorgt ervoor dat de (onverdoofde) baby uit de buik wordt opgezogen. Soms kan een zuigcurettage worden toegepast onder narcose. De ingreep duurt ongeveer 15 minuten, waarna de moeder als alles goed gaat weer naar huis kan.

Abortus tussen 13 en 18 weken: abortustang en zuigcurretage of prostaglandinebehandeling

Een zuigcurettage kan dus tot 13 weken zwangerschap, hierna is dit niet meer mogelijk omdat de baby inmiddels botten heeft ontwikkeld. Nu wordt zuigcurettage gecombineerd met het gebruik van een abortustang. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving of als de zwangerschap verder is dan 18 weken onder algehele narcose. Het kindje wordt in de baarmoeder in stukjes gesneden, waarna deze via zuigbuizen naar buiten worden gebracht. Deze methode heet dilatatie en evacuatie, lees hieronder verder bij late abortus. Een andere vorm die kan worden toegepast is prostaglandinebehandeling.  Een prostaglandinebehandeling houdt in dat de abortusarts het vruchtvlies breekt, waardoor het vruchtwater uit de baarmoeder loopt. Daardoor sterft de baby in de buik van de moeder. Daarna krijgt de moeder prostaglandinen toegediend waardoor ze haar dode kindje baart. Deze methode wordt toegepast bij zwangerschappen van meer dan 13 weken.

Late abortus na 18 weken zwanger: dilatatie en evacuatie

Dilatatie en evacuatie (D&E) of embryotomie is een abortusmethode die in een laat stadium plaatsvindt van de zwangerschap. De baby is inmiddels al groot en zuigcurettage is nu niet meer mogelijk. De baarmoederhals wordt allereerst wijder gemaakt waarna de moeder verdoofd wordt. Vervolgens wordt het hoofdje van de baby gekraakt, met een soortement van schaar/tang die dezelfde werking heeft als een notenkraker. De arts snijdt vervolgens de baby in delen. De armen en benen worden eerst verwijderd en daarna wordt de baby in gedeelten uit de baarmoeder gehaald middels een afzuigapparaat.

Bij een late abortus, dus na 16-17 weken zwangerschap, neemt de kans op bloedingen toe. Er kunnen ook beschadigingen aan de baarmoeder en de baarmoedermond optreden. Infecties kunnen ook voorkomen en als het ernstig is dan kan ziekenhuisopname het gevolg zijn. Deze vorm van abortus wordt tot 22 weken uitgevoerd. Een baby kan rond 24 weken levensvatbaar zijn.

Tot wanneer kan abortus?

Abortus kan in Nederland tot 24 weken van de zwangerschap, maar de abortusklinieken hebben de gewoonte tot maximaal 22 weken van de zwangerschap een abortus uit te voeren.

 Lees verder

Als je op zoek bent naar hulp voor abortus of je wilt graag contact om door te praten, neem dan hier contact met ons op.

Berichtnavigatie